Gratis dakinspectie en offerte

24/7 bereikbaar

10 jaar garantie

snel bij u aan huis

Schoorsteenveger voor rookgaskanalen

Voorkom een schoorsteenbrand! Laat uw schoorsteen regelmatig vegen!

Onze schoorsteenveger van Dekkers Dakbedekking heeft ruime ervaring in het vegen van uw schoorsteen. Dit ter voorkoming van een schoorsteenbrand.

Gratis dakinspectie en offerte

Bel direct 06 1695 8824 of vul het aanvraagformulier in.


Laat uw schoorsteen vegen door onze schoorsteenveger

Bent u op zoek naar een ervaren schoorsteenveger voor het vegen van uw schoorsteen? Kies dan voor  Solide Dakservice. Het is verstandig uw schoorsteen tenminste een keer per jaar te laten vegen als u de open haard of houtkachel gebruikt voor sfeerverwarming. Gebruikt u uw open haard of houtkachel als bijverwarming of als hoofdverwarming dan is het zeer verstandig om uw schoorsteen twee maal per jaar te laten vegen. Dit ter voorkoming van een schoorsteenbrand. Beter voor veilig gaan dan achteraf van had ik maar…..

Afspraak maken met onze Schoorsteenveger

Wilt u gebruik maken van de diensten van schoorsteenveger Solide Dakservice dan kunt u een afspraak maken via ons contactformulier. Wij hebben ruime ervaring in schoorsteenvegen en schoorsteen-inspectie. Na het vegen van uw schoorsteen ontvangt u van ons een bewijs welke u kunt bewaren voor uw verzekering. Eventuele bijzonderheden worden op dit bewijs genoteerd.

Waarom moet de schoorsteen geveegd worden?

Bij een schone schoorsteen (rookgas kanaal) kunnen de rookgassen van de houtkachel of open haard sneller wegtrekken. Tijdens het stoken kunnen onverbrande deeltjes in het rookkanaal komen. Wanneer je bijvoorbeeld stookt met ’te nat’ hout kan het hout niet de gewenste temperatuur bereiken. Hierdoor zal het verbrandingsproces van de houtkachel of open haard niet optimaal verlopen en vormen de onverbrande deeltjes een teerlaag aan de wand van het rookkanaal.

Deze teerlaag wordt ook wel creosoot genoemd. Creosoot is erg brandbaar en kan plotseling ontbranden waardoor er een schoorsteenbrand ontstaat. De aanslag in je rookkanaal kun je beperken door veilig en verantwoord te stoken met goed droog hout zonder verfresten etc. Veel mensen denken te weten hoe ze moeten stoken, maar daar valt vaak nog het één en ander aan te verbeteren.

Naast dat wij schoorsteenveger zijn kunt u ons ook inschakelen voor het reinigen van uw ventilatiesysteem!

Is schoorsteenvegen verplicht?

In tegenstelling tot andere Europese landen is schoorsteenvegen vreemd genoeg in Nederland niet wettelijk verplicht. Zelfs in de voorwaarden van een opstalverzekering staat vaak niet beschreven dat schoorsteenvegen verplicht is. Maar waar zit dan het addertje onder het gras? Dat is omdat verzekeraars ervan uit gaan dat je zelf al het redelijke doet om een schoorsteenbrand te voorkomen, zoals het regelmatig laten controleren en vegen van de schoorsteen. Bij schade veroorzaakt door een schoorsteenbrand zal ook altijd gecontroleerd worden of er sprake was van slecht onderhoud. En bij slecht of geen onderhoud kan de verzekering moeilijk doen of zelfs besluiten niet uit te keren.

Ons advies is om minimaal één keer per jaar de schoorsteen te laten vegen, maar beter is twee maal per jaar indien je zeer regelmatig stookt, bijvoorbeeld als je de houtkachel als hoofdverwarming gebruikt.

Moet ik de factuur van het schoorsteenvegen bewaren?

Heb je de schoorsteen laten vegen? Bewaar het bewijs (factuur) van de schoorsteenveger dan goed! Indien je geen bewijs hebt of je laat niet regelmatig de schoorsteen controleren en vegen, dan kan dit problemen veroorzaken bij een eventuele schadeafhandeling met de verzekering.

Schoorsteenbrand

Schoorsteenbrand is het verschijnsel dat opgehoopt roet in een schoorsteen vlam vat. Dit roet ontstaat door het veelvuldig stoken van een open haard of houtkachel. Roet en teer in het rookkanaal ontstaan vooral door slechte verbranding, bijvoorbeeld door onvoldoende zuurstoftoevoer en/of slecht vervuild hout. Daardoor kan het rookkanaal van de houtkachel of open haard zo heet worden, dat het scheurt en lek raakt. Als gevolg daarvan kunnen rookgassen en vlammen zich in de woning verspreiden.

Een schoorsteenbrand is gemakkelijk herkenbaar aan een zeer sterke rookontwikkeling die soms ook in het huis terechtkomt, een licht bulderend geluid in het rookkanaal en een sterkere trek. Om een schoorsteenbrand te voorkomen, moet het rookkanaal in de schoorsteen regelmatig worden gereinigd. Jaarlijks zijn er meer dan 2.000 schoorsteenbranden in Nederland. Je zou verwachten dat dit dan vergoed wordt door de opstalverzekering, want brandschade valt immers onder de basisdekking van de opstalverzekering. Maar toch is dit niet altijd het geval.

Scroll naar boven